Články a překlady pro přátele a žáky

 

Autorka během 6 - 7 let shromažďovala články pro své přátele a žáky. Články vyšly i knižně a UEA je v Libroservu prodává. Během práce na článcích došla k názoru, že by je bylo vhodné zveřejnit i na internetu, protože esperantisté z Francie a Německa jí píší, že je používají jako učební pomůcky pro pokročilejší žáky. Odkazy na články a překlady Jindřišky Drahotové budete nacházet v této sekci. Články jsou ve formátu PDF.

♠♠♠♠♠

 

Esperanto má již obsáhlou původní literaturu všech žánrů, ze které je možné čerpat. Nabízím zápisky od tří různých autorů, které osud zavál na Dálný Východ v minulém století: Srdce se zelenou hvězdou od Julia Baghy, Moderní robinzoni od Dr.Theodora Schwarze a Evropou a Asií na kole a s esperantem od Luciena A. Peraire. Novější jsou zápisky Terezy Kapisty z Íránu.

1) Tereza Kapista - Zápisky z Íránu
2) Tereza Kapista - Vízum
3) Srdce se zelenou hvězdou
4) Evropou a Asií
    

Málokdo ví, že esperanto bylo z různých důvodů pronásledováno v podstatě od svého zrodu. Zajímavou studii o pronásledování esperanta, v překladu Jindřišky Drahotové, pod názvem Nebezpečný jazyk si můžete přečíst zde. (studie je ve formátu PDF)

 

Další prací z překladatelské dílny paní Jindřišky Drahotové je kniha Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje, ideál a realita brazilského dětského domova. Kniha vypráví o stavu v roce 2006. V mezinárodním jazyku esperanto vyšla v roce 2009. Do češtiny byla přeložena v letech 2010 - 2011. Na překladu se s Jindřiškou Drahotovou podílel Jan Pospíšil. Celá kniha je ve formátu PDF dostupná zde.
POZOR, adresy v knize jsou už neplatné, nyní lze komunikovat s Bona Espero prostřednictvím těchto adres:
"G-roj Grattapaglia, Bona Espero" <lernejobonaespero@gmail.com>,
"Grattapaglia" <bonaespero.brasil@gmail.com>, "Ricardo, Bona Espero" <INTERFA@hotmail.com>, "Ada, Bona Espero" <ada.sousa@yahoo.com.br>.

 

Anglická lobby v Bruselu bojuje o vlastní obchodní zájmy!

 

Angličtina ? - Velký problém !
Jedno slovo, desítky významů
!

  Zpět na úvodní stranu
 
  Esperantský kroužek
  Dr. Hradila
 

  Stažení prohlížeče
  souborů formátu PDF

 
  Překlady
  No fakt, paní, věřte mi !
 
  Mise
 


Pohádky ze všech
koutů světa vám
přináší esperanto

        Král Mates První
 

  Novely

 
  Publikované
  materiály v r. 2013
  Chromozomy vraha
 
  Gramatické etudy
  - Lingvaj anguletoj
 
  Vivo de Andreo Cseh
 
  Esperantský
  kroužek Dr. Hradila
 
  Evin atelier