Ing. Josef Hron
Velký slovník
esperantsko - český
verze 10

 

 

 

O autorovi:
Autorem Velkého slovníku esperantsko-českého je Ing. Josef Hron. Emeritní vodohospodář, esperantista od roku 1989, vykonával funkce v Klubu esperantistů Dr. Schulhofa v Pardubicích, Svazu zdravotně postižených esperantistů a v Českém esperantském svazu. Je příznivcem myšlenky zrovnoprávnění národů a národních jazyků ve sjednocené Evropě využitím Esperanta jako jazykového mostu.

O slovníku, verze 10: Úvod a návod

Připomínky ke slovníku můžete zasílat na adresu josef-hron@volny.cz.

Velký slovník esperantsko - český je nyní rovněž dostupný on - line na adrese:  www.slovnik.cz

viz také:
■ Možnosti elektronického zpracování velkých esperantských slovníků
■ Ebloj por elektronika prilaborado de grandaj vortaroj de Esperanto

Angličtina ?
Těžko číst, těžko psát !

  Zpět na úvodní stranu
 
  Svaz zdravotně
  postižených esperantistů