Úvodem
 
  Celosvětový jazyk?
 
  Kolik jazyků má
  angličtina?
 
  Esperanto se vrací
 
  Esperanto NET

Kolik jazyků má angličtina?

Angličtina vládne světem. Za to, že se tak prosadila, vděčí politické a ekonomické síle anglosaských zemí a jejich otevřenosti vůči ostatnímu světu. Angličtina jako vysavač polykala různá cizí slovíčka. Z latiny, francouzštiny nebo i z němčiny si vybírala to, co se jí právě hodilo. Někdy se ovšem zdá, jako by zároveň se slovíčky přebírala i jiný jazyk. Tak dochází k tomu, že z "čisté" angličtiny vzniká stále více smíšených variant. I standardní britská a americká angličtina se čím dál více rozcházejí. Z dřívějšího jednotného jazyka se vyvíjí stále více lokálních variant. Anglická slova mění význam nebo se převracejí ve svůj opak, což může vést k závažným nedorozuměním. Reklamu a ekonomiku začíná po celém světě ovládat BSE. V tomto případě se nejedná o nemoc šílených krav, ale o zkratku Bad Simple English, což znamená špatná, primitivní angličtina.

Těžkopádná gramatika s nespočtem výjimek, většina slov s rozdílnou výslovností a zápisem a nesrozumitelnost mluvené řeči, kdy rodilí mluvčí jakoby "polykají" některá slova ve větě, způsobuje, že čím více se angličtina rozmáhá, tím více se od sebe její jednotlivé varianty vzdalují. Tak vzniklo z jednoho jazyka nejprve několik a později mnoho smíšených forem, jako třeba "singlish", což je angličtina, kterou se mluví v Singapuru.

Mnozí jazykovědci předpokládají, že se z těchto směsic postupem času vyvinou v daných zemích nové jazyky. Z média, jehož úkolem je lepší dorozumívání, by se tak mohl snadno stát zdroj nedorozumění. Mnozí hledají východisko v tom, že se omezují na jednotný jazyk s co nejmenší slovní zásobou. Americký rozhlasový program "Hlas Ameriky" tak využívá "Special English" se základní zásobou 1500 slov. To stačí k dorozumění stejně jako "airspeak" v letecké dopravě, který si dokážou za několik měsíců osvojit piloti všech národů.

Vývoj a budoucnost jazyků lze jen obtížně předvídat. Jako příklad může posloužit hebrejština. Celých 2500 let byla zakonzervována jen jako písemný a liturgický jazyk. Pak přišel idealista jménem Ben Jehuda a udělal z ní mateřštinu Izraelců. Pravdou je, že lidským jazykům se na naší planetě nevede o mnoho lépe než rostlinám a živočichům. Denně vymře asi 150 druhů rostlin a živočichů. Jazyky jsou o něco odolnější, ale i ty postupně mizejí. Lingvisté udávají, že každé dva týdny zmizí jeden jazyk. Důvod spočívá v tom, že některé jazyky nestačí konkurovat těm, jimiž mluví mocnější dobyvatelé. Pokud se chtějí mladí lidé přizpůsobit, najít si práci, přežít, musejí si osvojit jazyk vládnoucích vrstev; předávají jej dál svým dětem, které pomalu zapomínají jazyk předků.

Zdroj: Zahraniční tisk a encyklopedické údaje